Holding Balance

Global

Driftsselskap Sense & Elegance AS jobber lokalt og internasjonalt med mennesker og konkrete prosjekter. I Holding Balance AS zoomer vi enda lengre ut og ser globalt på dagens utfordringer.

DONERING

Hvert år doneres et andelsbeløp av Sense & Elegance AS sin årsinntekt til prosjekt eller formål, som sikrer vår visjon Bidra  til  en  fredlig og rettferdig  verden  for  alle” globalt. Vi ønsker, at det sikres for flere mennesker rundt kloden.

Tiltak 1:

Menneskelige grunnbehov og likestilling

Rettferdighet krever, at vi ser ALLE og det er like sjanser uavhengig av kjønn og herkomst. Norge og de fleste land i global sør har ubegrenset tilgang til mat, rent vann og et sted å bo. For land i global nord er det ikke daglig realitet. En liten andel av verdens befolkning bruker mesteparten av jordens ressurser. Mens andre kjemper for å overleve.

Les mer
  • politik, forskning, fredsmekling og  andre områder må representere forskjellige realiteter og perspektiv – per idag er hvite men overrepresentert (bok Feministisk utenlandspolitik fra Kristina Lunz)
  • 821 millioner mennesker er rammet av sult og 2 milliarder mennesker opplever manglende matsikkerhet i perioder (iht FN)

  • 1,42 milliarder mennesker bor i områder med høy eller ekstremt høy vannsårbarhet. Mindre enn 3 prosent av verdens vannressurser er ferskvann, og det blir bare mindre. (iht Unicef)

Tiltak 2:

Sikre fred

Mennesker er sosiale vesen. Vi er lykkelig når vi lever i fred, respekt og kjærlighet med hverandre. Homo sapiens utviklet seg for ca. 150 000  til 200 000 år siden. Til og med idag har vår utvikling og våre handlinger ikke ført oss til et fredelig samliv. Globalt er det fortsatt alvorlige humanitære kriser og konflikter i land som Jemen, Syria, Afghanistan, Irak…

Les mer
  • Hvert sjette barn lever i et land hvor det er konflikt eller krig. Mange millioner barn vokser opp uten uten å ha opplevd  fredstid. (iht Rødekros)
  • 82 millioner mennesker levde i 2020 som flyktninger. Det er et antall som er det høyeste FN noen gang har registrert. (i følge FN)
  • Det finns mange former av vold: krig, kriminalitet som organisert kriminalitet, overgrep, vold, menneskehandel, ran osv. noen er registrert i statistikker men det er mange grå tall.

Tiltak 3:

Ta hensyn til naturen

Sense & Elegance jobber med byutvikling, arkitektur og interiør. Det er det vi kaller «hjem».  Hjemme vi alle har til felles er jorden. Den må vi å ta vare på. Menneske er underlegne naturen og skal ikke dominerer naturen. Klimakrise og ressursknapphet er synlige. For naturen er beste kvadratmeter den som ikke blir bebygd og beste produktet er det som ikke blir produsert.

Les mer
  • Bygg- og anleggsbransje står for ca. 40% av alt energiforbruk, 40% av produsert avfall og for 40% av samlet ressursbruk. (iht norsk byggeindustri)
  • 29.07 ble det brukt opp kontoen for vår fornybare naturressurser i 2021, forsyning med ressurser vi ikke har. (iht Global Footprint Network)
  • Global oppvarming: Fortsetter vi som i dag, vil vi nå 1,5 graders global oppvarming i 2040, 2 grader i 2065 og 4 graders i 2100, som vil gjøre deler av jordkloden ubeboelig. (iht WWF om FN klimapanel)

VÅRE DONASJONER PER ÅR

2022 støttes TREEDOM

Årets donering går til fredsformål. Ved siden av konflikter mellom stater og interne konflikter viser klimaendringer, at det er en alvorlig konflikt mellom menneske og naturen. Jordkloden er vårt hjem. Med å ta mer enn det naturen kan levere, bidra vi til alvorlige klimaendringer. Derfor går årets donering igjen til Treedom. Flere trær betyr mat, CO2 opptak, lokal samarbeid med meningsfult formål og en grønnere planet.

https://www.treedom.net/en/

2021 støttes TREEDOM

Daglig leder Janine har jobbet ti år i byggebransjen og dermed går første donasjon til naturformål. Trenden i byggebransjen går mot å bygge mer med naturmaterialer, først og fremst i tre. Samtidig regulerer trær klimaet med å binde CO2, produsere O2, fungere som vannlager og vannfilter, beskytte mot erosjon, forbedre luftkvalitet, og dessuten være fruktprodusent eller naturområde for menneske sin rekreasjon.

Sjekk ut TREEDOM, hvis du selv også har lyst å la plante noen trær.

https://www.treedom.net/en/

Munkestranda 20
6076 Moltustranda  /  Norway
+47 455 17 225
holding.balance.as@gmail.com

© Holding Balance AS 2023